VI BYGGER BRUNNAR


I maj 2006 byggde vi vår första brunn för att tillgängliggöra rent vatten till en avlägsen by med cirka 300 invånare. Traditionellt dricker man vatten som är tillgängligt eller gräver egna brunnar vilka sällan håller en hög standard.

Vattnet fylls på under de perioder då det inte tas upp. Djupet på brunnen kan vara allt från fem till 20 meter.

(see video clip)