UTVÄRDERING

Livet, människor, familjer, samhällen och byar är stökiga. Även när det ser simpelt ut så finns risken att det beror på att man inte har skrapat på ytan. Vi tror inte att en enda organisation eller projekt kan ha en social inverkan helt isolerat från resten av samhället. Därför bör alla försök börja med en vilja att förstå och förbättra hellre än bevisa. Man måste ha en realistisk förståelse av kontexten.

Under sommaren 2014 utvärderade Louise Erskine (PhD, Head of Programmes & Research @ Career Volunteer) våra två huvudaktiviteter, att bygga skolor samt “Rena Händer Räddar Liv” projekten. Hennes rapport går att ladda ner (på engelska): Impact Study 2014

Förutom att ha en realistisk förståelse för kontexten, måste vi utforska vår inverkan på människors liv. När det är möjligt jämför vi byar som vi har arbetat i mot andra liknande samhällen som vi planerar att driva projekt i. I praktiken innebär det att vi organiserar en kontrollgrupp genom att välja en by från vår väntelista av byar som behöver stöd och jämför denna mot en som vi har varit i. Skillnaderna mäts både före och efter våra projekt. Detta jämförs också mot undersökningar av andra parter på nationella nivåer. Sist men inte minst tittar vi på minskningar av sjukdomar i lokala kliniker.

Om vi verkligen vill förstå hur förändring sker så måste vi acceptera dess komplexitet och inte isolera vår påverkan. För att verkligen förstå och bidra måste vi se vår roll som en del i systemet. Allt vi gör påverkas starkt av de som är med och utför aktiviteterna, lärarna, de äldre i byarna och skolbarnen. Därför försöker vi jobba med dem och se resultat i grupper och samhällen hellre än specifika, isolerade projekt.

Vi måste arbeta inom dessa komplexa system och vill därför inte låtsas att allt sker som i ett laboratorium. Skulle vi säga att alla våra projekt är enkla att skapa, implementera och återanvända så skulle vi behöva ljuga för våra givare och oss själva. Därför accepterar vi komplexiteten och väljer att arbeta i den och med den i alla projekt. Vi tror att ledare inom välgörenhetsorganisationer bör sluta vara fixerade av att bevisa vad de åstadkommit och faktiskt fokusera på att förbättra och åstadkomma mer.