VI BYGGER TOALETTER I NÅGRA AV DE FATTIGASTE BYARNA

Sjukdomar som beror på dålig hygien dödar fler människor varje år än all form av våld, inklusive krig.
Barn är extra utsatta då deras kroppar inte är tillräckligt starka för att bekämpa diarré, rödsot och andra sjukdomar.

Vårt lokala team utvärderar vart behovet är som störst och bygger toaletter bredvid skolorna. Dessa byggnader är specifikt utformade för att blockera flugor och andra kryp från att sprida bakterier.

90% av de 30,000 dödsfall som sker varje vecka på grund av orent vatten och bristande hygien drabbar små barn under 5 år. Många av dessa sjukdomar går att stoppa. Världshälsoorganisationen räknar med att 3,6% av globala sjukdomar kan hindras med hjälp av rent vatten och bra hygien.

Från vårt testprojekt hittade vi att dessa toaletter behöver ha avskilda rum för flickor. När flickor kom upp i puberteten var det vanligt att de slutade gå i skolan helt och hållet då de inte hade avskilda toaletter och inte var bekväma när de hade sin mens.

Att utbilda flickor är det mest effektiva sättet att bekämpa fattigdom. Vi stärker flickor så att de inte bara kan gå ut skolan men också utveckla kvaliteter som behövs för att leva ett bra liv.

Att ha en utbildning leder till mindre, mer hälsosamma familjer, färre HIV infektioner och högre löner. Utbildade kvinnor är mer benägna att se till att deras barn får en utbildning som kommer minska andelen outbildade bland befolkningen.