TVÄTTA HÄNDER – BETEENDEFÖRÄNDRING

När verktygen har delats ut kommer en intensiv 18-månaders period av support att etablera nya beteenden kring handtvätt med tvål.

Regeringen förser då, efter koordination med Village by Village, lärare samt sjuksköterskor material för utbildning kring hygien. De seniora som tar beslut hos lokalbefolkningen blir också informerade om detta för att stödja projektet från alla håll. Skolorna målas med budskap kring hygien. Material tas fram, inklusive t-shirts, UV-ljus, sånger etc. Utbildning i mentorskap för klasskamrater tas fram för att barnen och ungdomarna ska uppmuntra varandra. Beröm samt utmärkelser delas ut. Man skapar också evenemang och upplevelser kring aktiviteten.

Planerade inverkan från “Rena Händer Räddar Liv” projektet.
Projektet påbörjades i augusti 2012 med ett pilottest i sju skolor som låg i avlägsna byar.

Dessa mål sattes upp:

• 24 skolor ska ha tillgång toaletter samt verktyg för handhygien.

• Upp till 8,400 barn ska ha lärt sig vikten av att tvätta händerna med tvål.

• En ökning av andelen barn med bra handhygien till 70% av barnen i skolan.