VI GER STIPENDIUM TILL BARN I NÖD

Utbildning är huvudpelaren av all fundamental inlärning och inflytande i det globala samhället. Ändå kan nästan 793 miljoner människor världen över varken läsa eller skriva.

Vi har bidragit med skolkläder till över 700 barn i 70 avlägsna afrikanska byar. I stipendiet ingår skor, böcker, pennor, väska, bälte och en uniform.


(sSe foton)